Trendy w druku i projektowaniu 2020: ekologia, zrównoważony rozwój i starość

Posted by:Marta Wujda Posted on:16 grudnia 2019 Comments:0
Drukarnia Chroma oferta

Firmy w 2020 roku będą szukały nie tylko zysków, lecz także głębszego znaczenia. Powodu do istnienia, który wykracza poza zarabianie pieniędzy. Marnowanie zasobów planety i rosnąca liczba seniorów to temat obecny od dawna w przestrzeni publicznej. W kolejnej części cyklu o trendach w 2020 roku prezentujemy kilka porad, jak uwzględnić ten  trend w projektowaniu materiałów drukowanych.

Ekologia, ochrona klimatu i zrównoważony rozwój to również tematy, które będą przewijać się w komunikacji coraz częściej. Dotyczy to procesów produkcyjnych, wykorzystywanych materiałów, wartości marki.

Druk ekologiczny

Firmy coraz częściej deklarują wycofanie z użycia plastikowych opakowań. Podejmują publiczne zobowiązania do przetwarzania większej liczby plastikowych opakowań niż liczba sprzedawanych.

Najnowszy raport firmy badania rynku GfK pokazuje, jak ważny dla Europy Zachodniej jest problem odpadów z tworzyw sztucznych. Aż 70 proc. europejskich konsumentów wymieniło je jako najważniejsze z pięciu największych światowych wyzwań środowiskowych. Najczęściej problem ten jest dostrzegany przez Niemców (75 proc. wskazań)

W druku nacisk konsumentów na rozwiązania ekologiczne przejawiać się będzie:

  • wyborem udokumentowanych rozwiązań sprzyjających środowisku,
  • oferowanymi rodzajami papieru,
  • tym, w jaki sposób projektowana będzie komunikacja wizualna.

Nowa definicja starości

W związku z nim firma Adobe wieszczy nadejście trendu All Ages Welcome. Przytacza dane Światowej Organizacji Zdrowia mówiące o tym, że pierwszy raz w historii badań liczba mieszkańców Ziemi powyżej 60. roku życia przekroczy liczbę dzieci mających mniej niż 5 lat.

O starzeniu się konsumentów mówi się od dawna. Przyjrzyjmy się polskim danym. W latach 1950–2005 udział ludności w wieku 65+ wzrósł dwuipółkrotnie, z 5,3% do 13,2% w ogólnej strukturze społecznej. Jednocześnie zmalał udział populacji dzieci w wieku 0–14 lat z 29,5% do 17,2%.

Tyle że dzisiejsi seniorzy nie są zniedołężniałymi staruszkami wymagającymi ciągłej opieki. Tak było kiedyś. Emeryci zajmowali się wyłącznie wnukami. Jedyną ich aktywnością niezwiązaną z codziennym życiem była szeroko pojęta rodzina. Do dzisiaj z tamtych czasów pozostało wiele stereotypów. Zgodnie z nimi starość to:

  • kłopoty ze zdrowiem, choroby, niedołężność
  • zmiany fizyczne: siwe włosy, zmarszczki
  • niska aktywność, mało energii
  • trudna sytuacja materialna
  • samotność, izolacja

Co zmieniło się od tego czasu? Stereotypy dalej są aktualne, ale sama starość jest już rozumiana inaczej niż kiedyś. Kojarzymy ją tylko z ostatnim etapem życia: wyłącznie z niedołężnością i brakiem samodzielności.

Dlatego seniorzy to grupa ciągle samodzielnych, aktywnych konsumentów, którzy w jesieni życia szukają spełnienia i nowych doświadczeń. Mają na to środki, co już kieruje ku nim uwagę najważniejszych branż: motoryzacyjnej, finansowej, ale też turystycznej, zdrowotnej czy sportowej.

Tych dojrzałych konsumentów należy koniecznie uwzględnić w projektowaniu usług i komunikacji. Mają oni jeszcze wiele sposobów na wydawanie pieniędzy, natomiast stanowczo mniej czasu na realizację wszystkiego, co sobie wymarzyli.

Co z tego wynika? Dojrzali konsumenci mają poczucie odzyskanej wolności. Mogą aktywnie skupić się na sobie i spełniać odkładane marzenia.

Podsumowanie

Projektanci materiałów drukowanych muszą uwzględnić wszystkie te zmiany w swojej pracy. Wszystko dlatego, że ich klienci zwracają coraz większą uwagę na społeczne skutki swoich działań. Firmy rozmawiają nie tylko z klientami, ale ze wszystkimi interesariuszami, ze szczególnym naciskiem na dialog z pracownikami oraz kluczowymi dostawcami. Nie tylko tworzą strategie zrównoważonego rozwoju, ale także powołują dyrektorów odpowiedzialnych za realizację tych strategii. Ekologia i koncentracja na dojrzałych konsumentach na stałe weszły do świata biznesu.

W projektowaniu materiałów graficznych zgodnych z trendem All Ages Welcome z pewnością pomoże odpowiedni dobór zdjęć i grafik do druku. Można je znaleźć np. pod adresem stock.chroma.pl.

Kategoria

Zostaw komentarz