Chroma inwestuje w nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem

Posted by:Marta Wujda Posted on:18 marca 2019 Comments:0

Chroma zakupiła system MIS austriackiej firmy Rogler. Sprzedawcą i integratorem tego rozwiązania jest firma PM Software z Warszawy. Celem instalacji systemu jest podniesienie efektywności i opłacalności produkcji. Możliwe będzie przejęcie całkowitej kontroli nad każdym etapem produkcji, zarówno w kwestii organizacji, logistyki, jak i analizy biznesowej kosztów.

System MIS będzie całkowicie zintegrowany z istniejącym sklepem internetowym drukarni Chroma. Zapewni automatyczne planowanie każdego etapu produkcji. Pozwoli na przewidywanie, jak mają wyglądać jego poszczególne etapy oraz co, jak i w jakim czasie wykonują ludzie lub zespoły. Dzięki systemowi Business Intelligence można będzie optymalnie wykorzystać możliwości maszyn i kadry pracowniczej.

W tak dużej i nowoczesnej drukarni, jaką jest Chroma, istotna jest właściwa gospodarka magazynowa zarówno na etapie półproduktów, jak i materiałów gotowych. Za to odpowiedzialny będzie moduł logistyczny Logx. Połączony z zaawansowanym systemem wysyłkowo-dystrybucyjnym, pozwoli na pełną kontrolę tego, co zamawia i produkuje drukarnia. Pewne jego części będą specjalnie projektowane oraz dostosowywane do wymagań i oczekiwań drukarni Chroma. Końcowym celem jest całkowicie zautomatyzowane gospodarowanie wszystkimi elementami magazynu z wykorzystaniem inteligentnej robotyki.

System Rogler w połączeniu z obecnie projektowanymi i wprowadzanymi rozwiązaniami pomaga drukarni Chroma umacniać się na pozycji krajowego lidera rynku poligraficznego.

Kategoria