Powody odrzucenia

Rozwiń wszystkie
Brak spadów lub spady zbyt małe
Spad - obszar druku, który wychodzi poza krawędź cięcia. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza brak spadu może powodować powstanie białych nierównomiernych marginesów. Dlatego też Spady w pracy powinny mieć 3 mm dla każdej ze stron.
Tekst i/lub grafika zbyt blisko linii cięcia.
Tekst powinien znajdować się co najmniej 2mm od linii cięcia, tekst znajdujący się bliżej może ulec obcięciu podczas docinania pracy do formatu netto. Tolerancja krajarki wynosi do 2 mm dlatego tekst nie powinien być przygotowany bliżej niż wyznaczona granica.
W pracy występuje kolorystyka inna niż w specyfikacji.
Praca nie jest przygotowana w odpowiedniej kolorystyce tj. CMYK w oparciu o profil FOGRA 27. CMYK – zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii. Jeżeli praca została przygotowane w innej kolorystyce niż CMYK mogą wystąpić rozbieżności kolorystyczne, podczas konwersji do CMYK. Dlatego też prosimy o przygotowanie plików w odpowiedniej przestrzeni barwnej w oparciu o FOGRA 27.
Niepoprawne rozszerzenie pliku.
Do druku przyjmujemy pliki z rozszerzeniem : JPG, TIF, PDF. Inne rozszerzenia nie są przyjmowane do druku. Dlatego prace przesłane w innym formacie niż wymieniony zostaną odrzucone.
Plik uszkodzony. Proszę ponownie wgrać plik do tego zlecenia.
Plik przesłany do zlecenia jest uszkodzony lub został uszkodzony podczas przesyłania do druku. W wyniku uszkodzenia otwarcie pliku jest niemożliwe, dlatego prosimy o ponowne przesłanie pliku.
Format pracy niezgodny ze specyfikacją.
Wielkość pracy jest nieodpowiednia do wielkości wybranej w zleceniu. Prace nie są skalowane do wybranego formatu. Drukujemy z pliku przekazanego do realizacji, aby uniknąć wykadrowania pracy lub drukowania pracy w formacie mniejszym do wybranego w zleceniu prosimy poprawić pracę i wgrać ponownie do zlecenia.
Proszę sprawdzić linie bigu i/lub falcu.
W pracy zostały źle przygotowane linie bigu lub falcu. Linie bigu/falcu nachodzą na tekst lub są złożone pod nieodpowiednią makietkę. Aby ulotka wyglądała estetycznie prosimy poprawić projekt. Informacje na temat ulotek z falcem/bigiem dostępne są na stronie przy każdej ulotce w okienku pomocy jak przygotować pracę.
Niekompletne czcionki.
Czcionki nie zostały prawidłowo osadzone w pracy co może spowodować ich brak lub błędne wyświetlanie przy wydruku pracy. Prosimy aby czcionki były zawsze zamienione na krzywe.
W pracy występują overprinty.
Overprinty czyli nadrukowania koloru na kolor - stosuje się tę zasadę przy nadruku czarnego (kryjącego) koloru na inne kolory aby utrzymać dokładniejsze pasowanie - opcja ta zadawana jest automatycznie przy świeceniu. Prosimy nie stosować overprintów gdyż zastosowanie go na innym kolorze niż czarny może spowodować błędy w pracy typu - zniknięcie np. białego tekstu.W przypadku zastosowania overprintów w trappingu (zalewkowaniu) prosimy o dodatkową informację dołączoną do pliku (najlepiej spakowaną razem zip-em) oraz informację na adres email.
Brak czcionek w pliku, proszę zamienić na krzywe.
Czcionki muszą być zamienione na krzywe w przypadku braku danej czcionki zostaną one zamienione automatycznie na inną co spowoduje brak polskich liter lub zmianę wyglądu tekstu.
Nieodpowiednia ilość stron w stosunku do wybranego produktu.
W pracy została użyta nieodpowiednia ilość stron do wybranego produktu. W pliku przesłanym do zlecenia ilość stron powinna być identyczna jak w zleceniu.
Praca powinna być wyśrodkowana.
Wyśrodkowanie pracy polega na umieszczeniu jej na środku strony lub arkusza. Prawy margines musi mieć taki sam wymiar jak lewy a górny margines taki sam wymiar jak dolny . W razie braku wyśrodkowania pracy na arkuszu druk pracy zostanie wykonany błędnie, obraz między stronami nie będzie się pokrywał.
Linie cięcia nie mogą się stykać. Proszę pozostawić 3-4 mm przestrzeń między nimi lub je usunąć.
Jeżeli praca posiada linie cięcia proszę ustawić je tak aby odległość od nich wynosiła co najmniej 3-4mm. Jeżeli nie zachowamy tej odległości linie cięcia mogą zostać wydrukowane na gotowym produkcie.
Proszę spłaszczyć warstwy
Praca została przygotowana na warstwach aby nic nie zniknęło z pracy prosimy spłaszczyć warstwy w pracy. Nie spłaszczenie warstw może spowodować błędny wydruk , praca może zostać wydrukowana bez spłaszczonych elementów.
Proszę przysłać pracę z wykrojnikiem i bez wykrojnika
Należy dołączyć dwa pliki: oprócz strony z właściwym projektem również stronę z projektem z nałożonym na nią wykrojnikiem.
Zbyt niska rozdzielczość
Jeżeli w pracy będzie niska rozdzielczość to jakość pracy nie będzie dobra, wydruk wyjdzie nieczytelny. Zalecana rozdzielczość 350 dpi
Na prośbę klienta
Klient wysłał informację mailową lub dzwonił z prośbą aby odrzucić dany plik do zlecenia.
Wszystkie pliki zamówienia proszę spakować ZIP'em i dołączyć do zamówienia
Jeżeli jest więcej plików do zlecenia , pliki powinny być spakowane ZIPem ponieważ do zlecenia można dograć tylko jeden plik.
Każda strona powinna być na osobnym arkuszu
Na arkuszu może znajdować się tylko jedna strona pracy, w przypaduk dwóch stron na jednym arkuszu prace nie będą wyśrodkowane a tym samym druk będzie błędny.
Orientacja pracy powinna być taka sama dla każdej ze stron
Prace obracane są zawsze przez bok dlatego praca powinna być dla jednej jak i drugiej strony w takiej samej pozycji - pionowej lub poziomej. Nie można wgrywać prac z jedną stroną poziomą a drugą pionową.
Praca powinna być przygotowana jako strona zewnętrzna i wewnętrzna
W pracach składanych pliki muszą być przesłane jako strona zewnętrzna i wewnętrzna zgodnie z plikiem przykładowym, który znajduje się przy każdym formacie. Jest to niezbędne aby uniknąć błędów związanych z umieszczeniem niewłaściwego nadruku na poszczególnej stronie składanych wydruków.
Miejsce klejenia powinno być wyśrodkowane względem makiety
Miejsce w którym będzie klejone kalendarium musi być umieszczone zgodnie z makietką która jest dostępna w zakładce jak przygotować przy produkcie
Proszę dołączyć plik z lakierem wybiórczym i spakować pliki zipem bądź rarem
Dla prac z lakierem wybiórczym, lakier powinien być przygotowany jako 100% czarnego koloru spakowany razem z pracą i przekazany do realizacji.
Minimalne rozbarwienie pracy powinno wynosić przynajmniej 7%
Minimalne nafarbienie pracy to 7% suma wszystkich składowych CMYK. Jeżeli w pracy znajduje się znak wodnym jego nafarbienie musi być co najmniej 7%.
Proszę przesłać pliki tylko w jednym formacie pdf, cdr, jpg, tiff
Do druku przyjmujemy pliki z rozszerzeniem : JPG, TIF, PDF . W celu uniknięcia błędów prosimy do pracy wysyłać pliki z jednym rozszerzeniem.
Projekt powinien być wyśrodkowany względem wykrojnika
Projekt jak i wykrojnik powinien by wyśrodkowany względem arkusza.
Lakier wybiórczy UV powinien wynosić 100% pokrycia kolorem czarnym
Lakier powinien być zawsze przygotowany jako 100% czarnego koloru. Lakier nie może zostać przygotowany z 4 kolorów CMYKa.
Miejsce klejenia kalendarium powinno być niezadrukowane [Proszę przygotować plik zgodnie z makietą]
Miejsce w którym będzie klejone kalendarium musi być umieszczone zgodnie z makietką która jest dostępna w zakładce pomoc przy produkcie. Na miejscu tym nie może znajdować się grafika, zgodnie z wytycznym miejsce to powinno być białe niezadrukowane.
Proszę obrócić drugą stronę ulotki o 180 stopni względem pierwszej
Prace zawsze są obracane przez bok. Jeżeli praca czytelna jest w poziomie a przesłana jest do nas w pionie to druga strona powinna być obrócona względem pierwszej o 180 stopni. W innym przypadku jedna strona wzgledem drugiej będzie 'do góry nogami'.
Proszę przesłać pracę bez wykrojnika / makiety
Niektóre makietki na stronie są przygotowane dla Państwa aby korzystac z nich przy projektowaniu pracy. Prosimy o nieumieszczanie na pracy makietek dla ulotek przy których nie jest to wymagane.
Proszę usunąć ramkę naniesioną na projekt (wyznaczającą linię cięcia)
Ramka znajdująca się na linii cięcia powinna być usunięta z projektu, w przeciwnym wypadku podczas druku zostanie wydrukowana.
Rozdzielczość kolorowego lub czarno-białego obrazu jest mniejsza niż 140 dpi
W pracy została umieszczona grafika o niższej rozdzielczości niż wymagana w specyfikacji.
Zmieniono przestrzeń barwną RGB na CMYK zachowując overprinty
Kolorystyka została zamieniona na zgodną ze specyfikacją (CMYK).
Błędna wersja PDF
Praca w PDFie powinna być wypublikowana do wersji Acrobat 4 wersja 1.3.
Rozdzielczość kolorowego lub czarno-białego obrazu jest mniejsza niż 200 dpi
Zalecana rozdzielczość obiektów w pracy to 350 dp.
Błędny katalog
Proszę przysłać katalog strona po stronie.
Proszę przysłać pracę w orientacji pionowej
Proszę przysłać pracę w orientacji pionowej
Chat
FAQ