INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy o zmianach w regulaminie serwisu internetowego chroma.pl

Zmiany w regulaminie następują w związku z dostosowanie regulaminu do zmian w prawie, są wprowadzone w celu poprawy jasności regulaminu oraz poprawy jakości usług świadczonych przez Chroma oraz aktualizacji sposobów płatności i danych teleadresowych.

Poniżej znajduje się zmieniona wersja Regulaminu serwisu internetowego, opublikowana 22 lutego 2021 rok na stronie internetowej serwisu pod adresem: https://chroma.pl/pl/regulamin

Pobierz regulamin
Chat
FAQ