email partner pixel

Vlastní tvary

Výrobky vlastních tvarů poskytují ideální možnost pro vytvoření něčeho neobvyklého, co umožňuje modifikovat existující projekty a přidat k nim prostřihy. Tento výrobek je také možností, jak vytvořit svůj tvar od nuly.
Jak správně připravit výrobek s vlastním tvarem?

Výrobek s vlastním tvarem se skládá z grafiky, která bude vytištěna, a masky s označenými čárami ořezu a bigování.


help custom shape

Níže je uvedená fotografie zrealizovaného projektu, kde byly použity výše uvedené prvky.


help custom shape 3

Nutné požadavky

help custom shape w1

Nahraný projekt ověří zaměstnanec tiskárny za účelem potvrzení možnosti provedení navrženého řezu.

help custom shape w2

Na archu může být pouze jeden kus výrobku

help custom shape w3

Minimální tloušťka čáry jsou 2 body

help custom shape w4

Maska řezu musí být vektorový obrázek exportovaný ve formátu PDF

help custom shape w5

Barva čáry řezu – purpurová (Magenta)
Barva čáry bigování – azurová (Cyan)

help custom shape w6

Minimální průměr otvoru je 6 mm

Chat
FAQ