Průvodce
Vaše objednávka
Přidat název objednávky
Vložit do košíku
Pro pokračování upravte konfiguraci.
Pro pokračování zvolte správný náklad.

Hlavičkový papír - ať v něm zákazník vidí charakter Vaší značky

Profesionální vzhled dopisů a dokumentů
Objednat

Firemní korespondence z velké části přešla na internet. V éře digitální komunikace je to přirozené. Firemní korespondence z velké části přešla na internet. V éře digitální komunikace je to přirozené. Ojedinělejší se proto stává zpráva ve hmatatelné podobě - na pečlivě vybraném hlavičkovém papíře s potiskem, který odráží charakter značky.

Firemní papír

Profesionální způsob pro tradiční korespondenci

Díky firemnímu papíru se bude vaše korespondence odlišovat od konkurence.
Objednat
Hlavičkový papír

Co o sobě chcete říci? Zahrňte to do návrhu hlavičkového papíru

Bez ohledu na obsah zprávy jsou hlavičkové papíry navrhovány podle určitého vzorce. Na listu se prakticky vždy nachází logo značky a název společnosti. Doprovázet je může např. motto nebo slogan. Tyto prvky se obvykle nachází v horní části projektu.

Spodní část listu často obsahuje zápatí se všemi relevantními údaji o společnosti, například s její fyzickou a elektronickou adresou, číslem infolinky a dalšími možnostmi kontaktu. V této oblasti jsou také někdy k vidění další grafické prvky, například:

  • emblémy, ocenění a certifikáty, kterými se společnost může pochlubit,
  • loga známých sdružení, k nimž patří,
  • loga kampaní (zejména sociálních), které společnost vede nebo podporuje.

Podle toho, jak jsou výše uvedené prvky rozložené, můžete dosáhnout lehce formálního nebo naopak nekonvenčního uspořádání, které samo o sobě může zprostředkovat určitou zprávu o značce:

  • středové uspořádání klíčových brandingových a kontaktních prvků dává tušit stabilní, velkou, uznávanou a spíše tradiční společnost
  • zarovnání doleva může u příjemce navodit představu mladší společnosti, možná ne tak rozsáhlé, ale dynamické, partnersky nastavené.

Zmíněné zarovnání nemusí platit pro všechny vizuální detaily listu hlavičkového papíru, nicméně směr je spíše konstantní - doleva. Proč? Vysvětlují to principy vnímání vizuálních podnětů lidským mozkem.

Hlavičkový papír

Píšete dopis zákazníkovi? Papír Vám umožní vyniknout

Spotřebitelé jsou často přehlceni obsahem zasílaným e-mailem, SMS zprávou nebo pomocí sociálních sítí. Často cítí, že jsou jimi zahnáni do kouta, a rádi by si od nich alespoň na chvíli odpočinuli.
Zcela jinak reagují na dnes mnohem vzácnější sdělení na tradičním tištěném médiu. Automaticky je považují za podstatnější a přijímají je více osobně.

Papír snese všechno, ale Vy se postarejte o správné rozložení prvků na hlavičkovém papíře

Jak si asi všichni pamatujeme z hodin biologie, optické nervy, které přenášejí podněty z našich očí do mozku, se kříží. Z tohoto důvodu přijímá naše levá mozková hemisféra podněty z pravého oka a pravá hemisféra z oka levého.

Jaká je specifika hemisfér lidského mozku?

Levá, která je považovaná za analytickou, se specializuje na zpracování složitějších slovních podnětů. Zato pravá hemisféra, zběhlejší při syntéze, účinněji dekóduje všechny druhy obrázků.

Jaké to má důsledky?

Pokud by logo značky, které je grafickou značkou, bylo umístěno na hlavičkovém papíru napravo od textové části, bylo by přijato hlavně pravým okem pozorovatele. Ke zpracování by jej dostala levá hemisféra, která v tom není nejlepší. Současně by pravá hemisféra (ta, která jevíce obrazová) zápasila, díky podnětu z levého oka, se slovním obsahem zprávy.

Samozřejmě, že dekódování nepříliš složitého grafického symbolu, stejně tak jako pochopení jednoduchého textu zprávy, bude v tomto případě možné. Příjem celku a souhrnné hodnocení bude ale horší. Možná, že ani obsah dopisu nebude rychle a snadno vstřebán, ani si příjemce nezapamatuje logo.

Dokázaly to studie kognitivních psychologů v devadesátých letech minulého století. A proto je základní pravidlo následující: Chcete zajistit, aby bylo Vaše logo dobře přijato? Do vizuálních návrhů, které obsahující slovní a grafické prvky je umístěte:

  • vpravo od fotografie (grafiky),
  • vlevo od textu.

Elegance, spolehlivost, citlivost vůči ekologickým otázkám - to vše v listu hlavičkového papíru

Není Vám lhostejná problematika klimatických změn a vlivu působení společnosti na životní prostředí? Tak to je skvělé, protože v tiskárně Chroma.pl vytisknete hlavičkový papír na moderní, bezdřevý preprint nebo na recyklovaný papír, oba s gramáží 90 g.
K dispozici máte šest nejběžněji používaných formátů: A3, A4, A5, A6, DL a 198 x 210 mm. Tiskárna také může nařezat hlavičkový papír na požadovanou, nestandardní velikost. Dostupné jsou náklady od 50 do dokonce milionu kusů.

Uživatelé, kteří si zakoupili tento produkt, si také vybrali:

Stojí za to vědět víc!

Získejte aktuální informace, seznamte se se slevovými akcemi, zjistěte více o nejnovějších zvláštních nabídkách – zadejte svůj e-mail!
Newsletter
Chat
FAQ