email partner pixel

Staráme se o naše podnikání – pečujeme o životní prostředí!

V rámci snahy o rozvoj služeb a spokojenost zákazníků nezapomínáme také na životní prostředí a lidi! Dlouhodobě realizujeme řadu aktivit, které přispívají k ochraně zdrojů, redukci znečištění, a pečujeme o místní životní prostředí.


Pečujeme také o životní prostředí v našem bezprostředním okolí!

V našem výrobním a administrativním areálu třídíme odpady a 100 % z nich recyklujeme – dáváme jim tak „druhý život“, když roztříděné putují do recyklačních firem. Eliminovali jsme také používání surovin, kvůli kterým mohly vznikat odpady nebezpečné pro životní prostředí, zdraví nebo život – recyklujeme také chemické látky. Barvy, které používáme, jsou nejen moderní, ale také mnohem více přátelské k životnímu prostředí než tradiční barvy. Ve výrobě nepoužíváme mastek, díky čemuž snižujeme energetickou náročnost a tvorbu ozónu.

Nejmodernější technologie

Jako první v Evropě jsme implementovali technologii H-UV vyvinutou japonským výrobcem a usilujeme o to, aby s ní bylo kompatibilních 100% našich strojů. Díky ní se nám podařilo nejen minimalizovat výrobní čas, ale i upustit od tradičního, energeticky náročného procesu tepelného sušení – ve firmě CHROMA probíhá tento proces ekologicky a s úsporou energie pomocí UV záření.

Moudře hospodaříme s vodou. Díky uzavřenému oběhu vody je zajištěno udržitelné hospodaření s tímto vzácným zdrojem.

Ekologie na prvním místě.

Zavedli jsme optimalizaci procesů balení a dodávky. Z více než 90 % jsme se vzdali umělých hmot (včetně zbytečných vyplňujících materiálů) a zásilky zajišťujeme v rozhodující většině recyklovatelným materiálem. Minimalizace obalů přispívá také k udržitelné dopravě – spolupracujeme s kurýry, pro které představují životní prostředí a ekologie důležité hodnoty.

Podporujeme komunitu našich zaměstnanců a místní komunitu.

Již mnoho let s plným vědomím klademe důraz na bezpečnost při práci a dodržování bezpečnostních zásad, což zajišťujeme pravidelnými školeními a respektem k rovnoprávnosti zaměstnanců. Aktivizujeme další generaci a vychováváme ji ve sportovním duchu, když podporujeme a fandíme týmu UKS Chromik.


Věříme, že naše aktivity přinášejí užitek jak lidem, tak i životnímu prostředí – nakonec právě díky nim úspěšně rozvíjíme naše služby.

Chat
FAQ