email partner pixel

Důvody zamítnutí

Zobrazit všechny
Chybí spady nebo jsou příliš malé.
Spad je tisková oblast, která přečnívá za ořezovou čáru. Díky spadu bude tisk proveden až po samotnou hranu ořezu. Při chybějícím spadu mohou vznikat nerovnoměrné bílé okraje. Proto by návrhy měly obsahovat spady 3 mm na každou stranu.
Text a/nebo grafika příliš blízko ořezových čar.
Text by měl být alespoň 2 mm od ořezové čáry, text, který je blíže, může být při ořezu výrobku na čistý formát oříznut. Tolerance řezačky je do 2 mm, proto musí být text ve větší vzdálenosti od určeného okraje.
Výrobek má jinou barevnost než ve specifikaci.
Výrobek není navržen ve správné barevné sadě, tedy CMYK na základě profilu FOGRA 39. CMYK – sada čtyř základních tiskařských barev používaných všeobecně při barevném tisku v polygrafii. Pokud byl návrh připraven v jiné barevné sadě než CMYK, může při konverzi do CMYKu dojít k barevným rozdílům. Proto žádáme, abyste soubory připravovali ve správném barevném prostoru na základě FOGRA 39.
Nesprávná přípona souboru.
K tisku přijímáme soubory s příponami: JPG, TIF, PDF. Ostatní přípony do tisku nepřijímáme. Proto návrhy poslané v jiném než uvedeném formátu nebudou přijaty.
Poškozený soubor. Nahrajte, prosím, soubor k objednávce znovu.
Soubor zaslaný k objednávce je poškozený nebo došlo k jeho poškození při posílání do tisku. Z důvodu poškození nelze soubor otevřít, proto vás žádáme, abyste soubor poslali znovu.
Formát návrhu nesouhlasí se specifikací.
Rozměry návrhu neodpovídají rozměrům zvoleným v objednávce. Návrh není v měřítku zvoleného formátu. Tiskneme ze souboru předaného k realizaci, abychom zamezili tomu, že bude použit jen výřez návrhu nebo bude vytištěn menší formát, než byl vybrán v objednávce. Žádáme o opravu návrhu a opětovné nahrání k objednávce.
Zkontrolujte si prosím čáry bigování a/nebo falcování.
Návrh obsahuje špatně připravené čáry bigování a falcování. Čáry bigování/falcování zasahují do textu nebo jsou připravené podle nesprávné makety. Opravte návrh, aby leták vypadal dobře. Informace o letácích s falcováním/bigováním jsou dostupné na stránkách při každém letáku v okně s návodem, jak připravit návrh.
Nekompletní fonty.
Fonty nebyly v návrhu správně uloženy, což může způsobit, že budou chybět nebo se vytisknou v nesprávné podobě. Prosíme, aby fonty byly vždy převedeny na křivky.
V návrhu se vyskytují přetisky.
Přetisky nebo přesahy barvy na barvu - tento postup se používá při tisku černé (krycí) barvy na jinou barvu, aby byly přesnější soutisky – tato možnost se zadává automaticky při osvitu. Prosíme vás, abyste přesahy nepoužívali, protože jejich použití u jiné barvy než černé může způsobit chyby při tisku – např. může zmizet bílý text. V případě použití přesahů u trappingu vás prosíme o doplňující informaci připojenou k souboru (nejlépe v jednom ZIPu) a informaci e-mailem.
Chybějící fonty v souboru, převeďte je prosím na křivky.
Fonty je nutné převést na křivky. Pokud bude určitý font chybět, bude automaticky nahrazen jiným, což může způsobit např. chybějící českou diakritiku nebo jiný vzhled textu.
Počet stránek neodpovídá vybranému výrobku.
V návrhu byl použit nesprávný počet stránek k vybranému výrobku. Počet stránek v souboru zaslaném k zakázce musí být stejný jako v objednávce.
Návrh musí být vycentrován.
Vycentrování návrhu znamená, že bude umístěn ve středu stránky nebo archu. Pravý okraj musí mít stejnou šířku jako levý a horní okraj musí být stejný jako dolní. Pokud návrhy nebudou na archu vystředěny, pak bude tisk chybný a obraz se nebude mezi stranami překrývat.
Ořezové čáry se nesmí dotýkat. Ponechte mezi nimi, prosím, mezeru 3-4 mm, nebo je odstraňte.
Pokud jsou v návrhu ořezové čáry, nastavte je tak, aby vzdálenosti od nich činila alespoň 3-4 mm. Pokud nebude tato vzdálenost dodržena, může dojít k vytištění ořezových čar na hotový výrobek.
Spojte vrstvy, prosím.
U návrhu, který obsahuje vrstvy, spojte, prosím, vrstvy do jedné, aby nic nezmizelo. Pokud nebudou vrstvy spojeny do jedné, může dojít k chybám při tisku a návrh může být vytištěn bez spojených prvků.
Pošlete nám, prosím, návrh s ořezovými značkami a bez nich.
Je potřeba nahrát dva soubory: kromě stránky s příslušným návrhem také stránku s návrhem obsahujícím ořezové značky.
Příliš malé rozlišení
Pokud bude návrh připraven v malém rozlišení, nebude kvalita tisku dostatečně dobrá a tisk bude nečitelný. Doporučované rozlišení je 350 dpi.
Na žádost zákazníka
Zákazník poslal e-mail nebo volal s prosbou o přidání určitého souboru k objednávce.
Všechny soubory, prosím, komprimujte do jednoho ZIPu a přiložte k objednávce.
Pokud je k zakázce více souborů, musí být komprimovány ZIPem, protože k objednávce je možné nahrát pouze jeden soubor.
Každá stránka musí být na zvláštním listu
Na listu může být pouze jedna stránka návrhu, v případě dvou stran na jednom listu nebudou návrhy vystředěné a tisk bude chybný.
Každá stránka návrhu musí mít stejnou orientaci
Návrhy se obracejí vždy přes boční okraj, proto musí být návrh pro jednu i druhou stránku ve stejné pozici – vertikální nebo horizontální. Není možné nahrávat návrhy, v nichž je jedná stránka horizontálně a druhá vertikálně.
Návrhy musí být připraveny jako vnější a vnitřní strana
U skládaných návrhů musí být soubory poslané jako vnější a vnitřní stránka v souladu se vzorovým souborem, který je u každého formátu. To je nezbytné, pro zamezení chyb souvisejícím s umístěním nesprávného tisku na jednotlivých stránkách skládaných výtisků.
Místo lepení musí být vystředěné vůči maketě
Místo, kde bude nalepený kalendář, musí být umístěno podle makety, která je dostupná v záložce s návodem na přípravu příslušného výrobku.
Připojte, prosím, soubor s parciálním lakem a komprimujte soubory do jednoho ZIPu nebo RARu
U návrhů s parciálním lakem je nutné připravit lakování jako 100% černou barvu, komprimovat spolu s návrhem a předat k realizaci.
Minimální barevný rastr návrhu musí být alespoň 7 %
Minimální barevný rastr návrhu je 7% součet všech složek CMYK. Pokud je v návrhu vodoznak, pak jeho zabarvení musí být alespoň 7%.
Posílejte prosím soubory pouze v jednom formátu pdf, cdr, jpg, tiff
K tisku přijímáme soubory s příponami: JPG, TIF, PDF. Abyste se vyhnuli chybám, posílejte nám, prosím, soubory s jednou příponou.
Návrh musí být vystředěny vůči ořezovým značkám
Návrh i ořezové značky musí být vystředěny vůči listu.
Parciální UV lakování musí být 100% pokryté černou barvou
Lakování musí být připraveno jako 100% černá barva. Lakování nesmí být složeno ze 4 barev palety CMYK.
Místo nalepení kalendáře nesmí být potištěno [Připravte, prosím, soubor podle makety]
Místo, kde bude nalepený kalendář, musí být umístěno podle makety, která je dostupná v záložce s návodem na přípravu příslušného výrobku. Na tomto místě nesmí být žádná grafika a v souladu s pokyny musí být toto místo bílé a nepotištěné.
Obraťte, prosím, druhou stranu letáku o 180 ° vůči první
Návrhy jsou otáčeny vždy přes boční hranu. Pokud je návrh čitelný naležato a pošlete nám jej nastojato, musí být druhá stránka otočena vůči první o 180 °. V opačném případě bude jedna stránka vůči druhé "vzhůru nohama".
Pošlete, prosím, návrh bez ořezových značek / makety
Na stránkách naleznete některé makety, které můžete použít při přípravě návrhu. Nedávejte, prosím, do návrhu makety u letáků, u nichž to není požadováno.
Smažte prosím rámeček nanesený na návrh (označující ořezové čáry)
Rámeček na ořezových čarách musí být z návrhu odstraněn, v opačném případě dojde k jeho vytištění.
Rozlišení barevného nebo černo-bílého obrázku je menší než 140 dpi
Návrh obsahuje grafiku s menším rozlišením, než je požadováno ve specifikaci.
Barevný prostor RGB byl převeden na CMYK a přesahy zůstaly
Barevnost byla převedena na barevnost v souladu se specifikací (CMYK).
Nesprávná verze PDF
Návrh ve formátu PDF musí být publikován ve verzi Acrobat 4 verze 1.3.
Rozlišení barevného nebo černo-bílého obrázku je menší než 200 dpi
Doporučované rozlišení objektů v návrhu je 350 dpi.
Nesprávný katalog
Pošlete nám, prosím, katalog po jednotlivých stránkách.
Pošlete nám, prosím, návrh ve vertikální orientaci
Pošlete nám, prosím, návrh ve vertikální orientaci
Chat
FAQ